Privacybeleid

Inleiding
Square1Translations (S1T BV) verwerkt bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
Deze verwerking gebeurt conform de Europese Verordening 2016/679 (GDPR).
Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt u de bepalingen uit dit privacybeleid en geeft u ons de toestemming deze te verwerken.

Verantwoordelijke
Square1translations (S1T BV) met zetel te Venusbergstraat 83, BE-3583 Paal-Beringen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het nummer BE 0693.764.289, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verzamelen
Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die u ons zelf meedeelt, bv. naam, voornaam of vennootschapsnaam en juridische vorm, adres,
maatschappelijke zetel, functie, contactgegevens (e-mail, telefoon/gsm). Die gegevens bezorgt u ons door het invullen van het contactformulier
of feedbackformulier op onze website of door een e-mail die u ons verstuurt. Door dit te doen, geeft u ons toestemming deze gegevens te verwerken.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Square1translations verwerkt uw gegevens uitsluitend in het kader van haar bedrijfsactiviteiten :
• het verstrekken van informatie met betrekking tot onze diensten en het uitvoeren van de aan ons (Square1translations) toevertrouwde opdrachten;
• het up-to-date houden van de klanten- en leveranciersgegevens;
• facturatie van de door ons geleverde diensten (door een extern boekhoudkantoor)
Hierbij beperken wij ons tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de betreffende uitvoering.

Opslag en beveiliging
Wij doen het nodige om uw gegevens te beschermen.
Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang dit noodzakelijk is of zo lang wij met u een zakenrelatie hebben. Na afloop van deze zakenrelatie worden uw persoonsgegevens maximum 12 maanden bewaard, daarna worden ze verwijderd.

Delen van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval gebruikt voor direct marketing of op een andere manier meegedeeld aan derden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Wat zijn uw rechten
U heeft het recht om op elk moment kosteloos toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, deze te laten verbeteren, wijzigen, of verwijderen.
U kunt op elk moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Gelieve in dat geval een e-mail te sturen naar ine@square1translations.com of een brief naar S1T BV, Venusbergstraat 86, BE-3583 Paal.
Bij zulk verzoek dient u uw identiteit aan te tonen door een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen.

Wijzigingen privacybeleid
Indien dit privacybeleid wordt gewijzigd, zal de aangepaste versie ervan beschikbaar zijn op deze website en van toepassing zijn vanaf uw eerstvolgende
bezoek aan de website. Vanaf dit moment wordt u geacht de wijzigingen te hebben gelezen en ermee in te stemmen.
Wij raden daarom aan
bij elk bezoekaan onze website, de datum van de laatste update van dit document na te gaan.

(Laatste update december 2020)

Facebook Icon Black And White Png White Facebook Icons 2020 01 14Linkedin logo Copyright © 2021 Square1Translations
Algemene voorwaardenCookie beleidPrivacy beleid
Square1translations maakt deel uit van S1T bv